پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  • FA
  • AR
اطلاعیه

  آدرس صحیح مرکز تحقیقات جهت درج در مقالات پژوهشی

عنوان مرکز تحقیقات و فرمت استاندارد آدرس دهی به شرح ذيل مي باشد. خواهشمند است در مقالات استنادی خود از فرم صحیح آدرس استفاده نمایید.

 

Socioal Determinants of Health Research Center, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran

مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز،

اهواز، ایران.

 

لوگوی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

خدمات الکترونیک

General Statistics
Total Site Statistics 11157
Best Site Statistics Day 12/4/2016
Best Site Statistics Count 664
Today Site Statistics 2
Yesterday Site Statistics 0

گروه دورانV5.5.2.0